Välkommen till Förskolan Murbräckan!

Är du intresserad av att börja hos oss?

Förskolan Murbräckan är en förskola i Linnéstaden i Göteborg som drivs av ett föräldrakooperativ.

Vi har små barngrupper och hög personaltäthet. På våra två avdelningar har vi totalt 18 barn: 6 barn på ”Lillan” (1-2 år) och 12 barn på ”Storan” (2-6 år).

Vi har fyra anställda: tre förskollärare och en barnskötare. Förskolan ger syskonförtur och vi tror att barnen mår bra av den stimulans förskolan ger och har därför ingen 15-timmars regel. Vi följer givetvis läroplanen för förskolan.

Hos oss spenderar barnen mycket tid ute: Vi har utflykt varje dag. Vi har också egen trädgård med eftermiddagssol. Som förälder på ett kooperativ bidrar du på olika sätt till verksamheten. På Murbräckan är det vi föräldrar som serverar lunch och mellanmål. Dessutom ingår alla föräldrar i en arbetsgrupp. Detta skapar trivsel, gemen­skap och goda kontakter mellan barn och vuxna.

Vill du att ditt barn ska börja hos oss på Murbräckan? Fyll i vårt ansökningsformulär för att ställa er i kö: Klicka här ↗