Förskolan Murbräckan


Välkommen till föräldrakooperativet Murbräckan!

Är du intresserad av att börja hos oss?

Murbräckan är en förskola i Linnéstaden i Göteborg som drivs av ett föräldrakooperativ.

Vi har små barngrupper och hög personaltäthet. På våra två avdelningar har vi totalt 18 barn: 6 barn på ”Lillan” (1-2 år) och 12 barn på ”Storan” (3-6 år).

Vi har fyra anställda, tre förskolepedagoger och en barnskötare. Förskolan ger syskonförtur och vi tror att barnen mår bra av den stimulans förskolan ger och har därför ingen 15-timmars regel. Vi följer givetvis läroplanen för förskolan.

Hos oss spenderar barnen mycket tid ute: Vi har utflykt varje dag. Vi har också egen trädgård med eftermiddagssol. Vi arbetar med olika teman varje termin och bedriver ett aktivt miljö- och jämställdhetsarbete. Som förälder på ett kooperativ bidrar du på olika sätt till verksamheten. Hos oss är det vi föräldrar som städar på förskolan. Dessutom ingår alla föräldrar i en arbetsgrupp. Det skapar trivsel, gemenskap och goda kontakter mellan barn och vuxna.

Just nu har vi platser för alla åldrar!

Vill du att ditt barn ska börja hos oss på Murbräckan? Fyll i vårt ansökningsformulär: Klicka här