Förskolan Murbräckan


Välkommen till föräldrakooperativet Murbräckan!

 

Är du intresserad av att börja hos oss?

Murbräckan är en förskola i Linnéstaden i Göteborg som drivs av ett föräldrakooperativ.
Vi har små barngrupper och hög personaltäthet. På våra två avdelningar har vi totalt 18 barn: 6 barn på ”Lillan” (1-3 år) och 12 barn på ”Storan” (3-6 år).
Vi har fyra anställda, tre förskolepedagoger och en barnskötare. Förskolan ger syskonförtur och vi tror att barnen mår bra av den stimulans förskolan ger och har därför ingen 15-timmars regel. Vi följer givetvis läroplanen för förskolan.

Hos oss spenderar barnen mycket tid ute: Vi har utflykt varje dag. Vi har också egen trädgård med eftermiddagssol. Vi arbetar med olika teman varje termin och bedriver ett aktivt miljö- och jämställdhetsarbete. Som förälder på ett kooperativ bidrar du på olika sätt till verksamheten. Hos oss är det vi föräldrar som lagar all mat. Dessutom ingår alla föräldrar i en arbetsgrupp. Det skapar trivsel, gemenskap och goda kontakter mellan barn och vuxna.

Just nu har vi en ledig plats på vår Storan-avdelning!

Vill du att ditt barn ska börja hos oss på Murbräckan? Fyll i vårt ansökningsformulär: Klicka här